Υπολογιστής ελαστικών

Οδηγίες: στην πάνω γραμμή συμπληρώνετε την αρχική διάσταση του ελαστικού ενώ στην κάτω γραμμή συμπληρώνετε την επιθυμητή διάσταση του νέου ελαστικού. Εφόσον συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία το πρόγραμμα θα υπολογίζει την διαφορά στη διάμετρο τόσο σε χιλιοστά όσο και σε ποσοστό.

Αρχική διάσταση ελαστικού Πλάτος ελαστικού Προφίλ Διάμετρος τροχού Συνολική διάμετρος ελαστικού
  mm   %   inches   inches   mm
Δείτε τη διαφορά σε ενδεχόμενη αλλαγή ζάντας/ελαστικών
Διάσταση νέου ελαστικού   mm   %   inches   inches   mm
Η διαφορά στις διαμέτρους καλό είναι να μην ξεπερνάει το ±2.5% σε σχέση με την αρχική
Διαφορά στη διάμετρο: ποσοστό =  %    πραγματική =  mm
Υπολογιστής ταχύτητας

Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να μετρήσετε την πραγματική σας ταχύτητα σε μίλια και να δείτε τις αποκλίσεις σε σχέση με τις ενδείξεις στο κοντέρ.

Οδηγίες: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία στον πρώτο πίνακα. Τις διαστάσεις του ελαστικού τη σχέση μετάδοσης της ταχύτητας που θέλετε να μετρήσετε αλλά και τη σχέση μετάδοσης του διαφορικού (final drive). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να μετρήσετε και αποκλίσεις με χρήση διαφορετικών ελαστικών.

Στοιχεία ελαστικού. Έστω ότι έχουμε ένα ελαστικό με αυτά τα στοιχεία 185/65R14
185 = το πλάτος του ελαστικού σε χιλιοστά μετρημένο από τη μία άκρη στην άλλη
65 = προφίλ του ελαστικού, είναι ο λόγος του ύψους του πλαϊνού του ελαστικού προς το πλάτος του
14 = διάμετρος της ζάντας σε ίντσες

Η σχέση μετάδοσης θα πρέπει να εισαχθεί σε δεκαδική μορφή π.χ. 1.444.

Η σχέση μετάδοσης του διαφορικού θα πρέπει επίσης να εισαχθεί σε δεκαδική μορφή π.χ. 3.444. Αν τα νούμερα που έχετε στη διάθεση σας είναι στη μορφή π.χ. 7:31, μπορείτε να υπολογίσετε τη σχέση διαιρώντας το δεύτερο νούμερο (31) με το πρώτο (7) ώστε να είναι στη μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα και στο παράδειγμα το αποτέλεσμα είναι 4.429.

Αφού εισάγετε τα στοιχεία πατήστε το κουμπί "Έναρξη Υπολογισμών" για να υπολογιστούν οι ταχύτητες

Εισαγωγή των στοιχείων

Βήμα 1: Εισαγωγή των απαραίτητων  πληροφοριών.
Πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά (mm):
Προφίλ:
Διάμετρος τροχού(ζάντας) σε ίντσες (inch):
Σχέση μετάδοσης ταχύτητας:
Σχέση μετάδοσης διαφορικού (final drive):

Βήμα 2: Για να υπολογίσετε την ταχύτητα πατήστε το κουμπί "Έναρξη Υπολογισμών".

Βήμα 3: Δείτε στον κάτω πίνακα τα αποτελέσματα:


Αποτελέσματα υπολογισμών
Στροφές Κινητήρα (σ.α.λ.-RPM) Ταχύτητα σε μίλια (MPH)
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

Για να υπολογίσετε αποτελέσματα διαφορετικών σχέσεων μετάδοσης επιστρέψτε στην  Εισαγωγή των στοιχείων και συμπληρώστε τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Για τον καθαρισμό των πεδίων πατήστε το κουμπί.

 

Πίσω          

 

Designed and Tested at 1152 x 864 Screen Resolution
Copyright © 2006-2007 -  MG-RoverClub.gr - All rights reserved.